Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

Digitaal Privacy Management Dossier

Wat is een “Digitaal Privacy Management Dossier”?

Het Digitaal Privacy Management Dossier bevat alle relevante informatie die de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft om het privacybeleid adequaat te borgen. Bovendien bevordert het de transparantie binnen de organisatie. Op deze manier kan een organisatie efficiënter en met minder kosten haar doelstellingen verwezenlijken.

Hoe wordt een “Digitaal Privacy Management Dossier” opgebouwd?

Het Digitaal Privacy Management Dossier wordt opgebouwd rond:
  1. organisatiegegevens,
  2. taak- en functieomschrijving,
  3. processen en verwerkingen.
Zie figuur

Hoe is het met borging en nazorg gesteld?

In het FG-abonnement zijn de volgende zaken opgenomen:Dit betekent dat u voldoet aan de verplichting van de WBP en aan uw informatieverplichting naar het publiek. Ook beheert de FG de verzetsafhandeling, zodat u daar geen omkijken naar heeft.

Externe Functionaris voor de Gegevensbescherming

Voor tarieven, neem contact op met OBA.

Inrichting Digitaal Privacy Management Dossier

Op basis van de door u aangeleverde gegevens wordt voor u een beginsituatie in het DPMD aangemaakt. Vervolgens krijgt u een advies hoe u uw Privacybeleid verder kan ontwikkelen.

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet