Gebruiker:   Wachtwoord:
Snel en betaalbaar voldoen aan de privacywetgeving

OBA: Visie en missie

De visie van OBA is direct gerelateerd aan de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens: ďdat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van burgers ook in de toekomst gewaarborgd blijftĒ.

De missie van OBA: het leveren van kennis en oplossingen in de vorm van opleidingen, consultancy, software ontwikkeling en project management gericht op de Wet Bescherming Persoonsgegevens met als doel onze klanten beter in staat te stellen om hun core business uit te oefenen opdat zij beter kunnen presteren dan hun concurrenten.

© 2018 OBA Infodoc - Privacy Statement - Disclaimer
OBA Stats MKB OK
Bent u bekend met de gevolgen van de WBP?

Ja, zeer zeker
Redelijk
Matig
Neen, helemaal niet